Galeries worden algemeen als hoog-drempelig ervaren, zijn niet altijd gemakkelijk bereikbaar en kennen vaak beperkte openingstijden. In deze opzet maakt het expositiecentrum deel uit van de laagdrempelige boekhandel en een bruin café. Die hebben samen grote bezoekers-aantallen en kennen lange openingstijden. Het publiek bevindt zich feitelijk al in de exposities.  
Ingespeeld wordt op de trend dat winkelen in Den Burg steeds meer als recreatie wordt beleefd. Het nieuwe cultuur- en expositie-centrum wil bijdragen aan de versterking van het (winkel)hart van Den Burg als aangenaam toeristisch verblijfsgebied, vooral in dit deel van het centrum.

In het rapport Ruimtelijke Onderbouwing staan alle aspecten nog eens duidelijk beschreven.
Dit rapport was tevens de onderligger voor de te voeren planologische procedure.

Jook Nauta
Persoonlijk woord
Al vele jaren ben ik in de omgeving van mijn geboortehuis (hoek Weverstraat / Parkstraat / Burgwal) actief met het kopen, verbouwen en restaureren van bedrijfspanden en woningen. Na de aankoop in 1986 en de verbouw van het voormalige Sparpand op de (andere) hoek Weverstraat / Parkstraat vestigden zich daar in 1987 boekhandel Nauta Boek en Keurslager Dros.

In 1999 werd het naastgelegen cafépand "In den Grooten Slock" verworven zodat verzekerd werd dat de “bruine kroeg” daar gevestigd bleef. In 2003 is het boven-gelegen woonhuis gerenoveerd en weer in gebruik genomen.

Op 31 mei 2006 werd het woonhuis Parkstraat 32/34 van de familie Zoetelief gekocht. Deze aankoop was nodig om een lang gekoesterd idee te kunnen realiseren: een laagdrempelig cultuur-en expositie-centrum in combinatie met een bruin café en een boekhandel

Aan de achterkant van Nauta Boek werd van Bakker Timmer en de Gemeente nog 70m2 aangrenzende achtertuin gekocht. Daarmee werd de ruimte bepaald en kon de uitwerking ter hand worden genomen.
In 2008 heb ik in Praag, waar de Jugendstil volop aanwezig is, veel inspiratie opgedaan voor de stijlkenmerken van het cultuurcentrum.
Doel van het plan
Het belangrijkste doel is om boekhandel, café en expositiecentrum zodanig te samen te brengen, dat de verschillende functies elkaar versterken. De belevingskwaliteit van de combinatie moet zorgen dat alle onderdelen daar baat bij hebben. Vooral de exposities kunnen profiteren van de grote toeloop naar café en boekhandel.
<< terug