Het weeshuis op de hoek Parkstraat / Hollebol
Van oorsprong was dit een kloostergebouw dat in de reformatie tot weeshuis werd bestemd. In de 17e en 18e eeuw had het weeshuis een belangrijke inkomstenbron: de exploitatie van de Wezenputten (vandaar die naam) bij Hoeve Brakenstein. Dit fossiele water van onder de Hoge Berg, werd aan de schepen verkocht die in grote aantallen op de Reede van Texel lagen te wachten op gunstige wind. Dit water was bijzonder geschikt voor de verre tochten omdat het door een hoog ijzergehalte zeer lang houdbaar was.

Door de beschieting van Den Burg op 6 april 1945 (het begin van de Russenoorlog) raakte het weeshuis zo zwaar beschadigd dat het moest worden afgebroken. Het postkantoor kwam er begin jaren 50 voor in de plaats. De rooilijn verschoof zo'n 10 meter naar achteren zodat de Parkstraat aanzienlijk breder werd.

De verbrede straat ontwikkelde zich als een belangrijke winkelstraat. Woonhuizen maakten plaats voor winkels of werden tot winkels verbouwd.
<< terug