Eerste kadastrale kaart van Den Burg uit 1828.
Vanaf 1400 heeft het dorp zich ontwikkeld binnen en buiten de burgwalgracht. Op drie plaatsen lagen stenen bruggen die de binnenring met de bebouwing buiten de burgwal verbonden. In 1828 waren de belangrijkste straten reeds bebouwd en was de hoofdstructuur van Den Burg bepaald. De locatie van het Cultuurcentrum is dan nog onbebouwd. Pas in 1916 werd er bouwvergunning verleend voor de bouw van een dubbel woonhuis dat 50 jaar zou blijven staan.
<< terug