Reconstructietekening van Den Burg in de 14e eeuw.
De oorsprong van Den Burg stamt waarschijnlijk uit de 9e eeuw. Hiervan is weinig bekend omdat De Westen de belangrijkste nederzetting op Texel was. Na het ontstaan van de duinen in de 14e eeuw verloor De Westen zijn betekenis en raakte in verval. Pas daarna ontwikkelde Den Burg zich tot het belangrijkste dorp. Hier de eerst bekende plattegrond van de vroegste ontwikkeling van Den Burg.
locatie
Hollebol
<< terug