Op de linkerfoto poseren Ben en Riet Zoetelief voor het zojuist gesloopte ouderlijk huis van Ben.
Omdat het woonhuis in een desolate staat verkeerde werd besloten dit zo spoedig mogelijk te slopen. Daarmee werd ook vandalisme voorkomen. Begin juli 2007 werd het huis door Nico Roeper en zijn mannen in een paar dagen met grote zorgvuldigheid gesloopt.

Het 227 m2 grote bouwterrein ligt sindsdien klaar voor zijn nieuwe bestemming.
Rechts de mannen van de sloop:
Nico Roeper (links), Mark Kooiman in de kraan en Patrick Brokken.
Sloop woonhuis