Doorsnede van "De Hollebol"
Op deze doorsnede is goed te zien hoe de verschillende nivo's zijn gesitueerd. Aanvankelijk was er onder het hele gebouw een kelder geprojecteerd. Omdat na onderzoek bleek dat deze grotendeels in een onverstoorde archeologisch waardevolle laag zou komen is daarvan afgezien. Het realiseren van de kelder zou geleid hebben tot een kostbare archeologische afgraving en flinke vertragingen.