De winter van 2010 vertraagt de bouw. Pas op 20 januari worden de eerste kalkzandsteenblokken geplaatst. Het nieuwe boekhandelzaaltje krijgt zijn vorm evenals het souterrain, de toekomstige keuken.  
Op woensdag 20 januari 2010 begint het optrekken van de keldermuren.
Op 28 januari is de vloer van het toekomstige podium klaar om gestort te worden. Aannemer Siep Schellinger ziet het tevreden aan  (foto links).


Na het storten van de podiumvloer volgt op 1 februari het aanbrengen van de vloerdelen van het "split-level" zaaltje. (foto onder)


Met de telekraan van Rene Boon worden op 9 februari de dakdelen van het boekhandelzaaltje naar zijn bestemming gebracht. Daarna worden ze zorgvuldig op hun plek gelegd.
Op 3 februari wordt de vloer van het "split-level"niveau gestort en op 5 februari is Bert Epping begonnen de zijmuur (die grenst aan Echte Bakker Timmer) van het nieuwe boekhandelzaaltje op te metselen.

Na het uitzetten en storten van de omkadering volgt het wapenen van de grote vloer. Op 17 maart 2010 is dat klaar en kan het  betonstorten beginnen.
De vorst raakt over en nu gaat het hard:
op 23 februari 2010 is de achtermuur op hoogte en het dak van het boekhandelzaaltje al dicht.
Het "plein" aan de Parkstraatkant wordt nu van heipalen voorzien. De fa. Slijkerman is op 1 maart weer gearriveerd met hun speciale machine die de stalen pijpen diep de grond inheit.
Als alle heipalen zijn aangebracht wordt een grote hoeveelheid mantelpijpen aangebracht en de vetvangput ingegraven.