Op 2 april 2009 gaan Theo Witte, kraandrijver Kees van Liere, Chris de Vries en Stefan de Jong van de fa.Tatenhove aan de slag om het "hossie" tussen de achterkant van De Slock en de gevel van Blokker vakkundig te verwijderen.
Een kleinigheidje met zo'n hydrolische kraan. Er komt evenwel een flinke waterput met een betonnen deksel te voorschijn die min of meer ook de fundering van De Slock steunt.
Voorzichtig is het deksel er af gesloopt en de bijna 2 meter diepe put wordt zichtbaar. Zorgvuldig worden de restanten verwijderd. Na een dagje sloopwerk is de achterzijde van Nauta Boek ontsloten.
De sloop van het "hossie" achter De Slock, waar voorheen de bieropslag zich bevond.
Trieste gebeurtenis
Kort na het volooien van deze klus is Theo Witte, hier nog actief op de foto's hierboven (met kleurig petje), op 21 april 2009 plotseling op 60 jarige leeftijd overleden. Hij was 17 jaar lang een toegewijd en vakkundig medewerker van de
fa.Taten hove.