Hierboven de Parkstraat omstreeks 1940. Rechts het weeshuis dat bij de beschieting van Den Burg op 6 april 1945 werd verwoest. Links op de foto het nu afgebroken dubbele woonhuis. Daar achter de laatste karakteristieke klokgevel die rond 1960 uit de Parkstraat verdween door de bouw van het pand waarin nu Blokker is gevestigd.
De Parkstraat had een smalle toegang vanaf de Weverstraat. Oorspronkelijk was dat een van de drie toegangen naar het centrum over de in 1902 gedempte burgwalgracht (foto rechts). Op de achtergrond links is nog een deel van het weeshuis te zien.


Op de onderstaande kadastrale kaart uit 1907 is in de cirkel deze historische situatie goed te zien.
De Parkstraat rond 1925. Links het voormalige postkantoor, daarachter het weeshuis.
Rechts kleine woningen waarvan diverse met een klokgevel.
Hiernaast de verbrede Parkstraat met busstation in 1957. Links het nieuwe postkantoor, daarachter het Nauta pand waar in 1956 ook boekhandel WC Reij werd opgenomen. Op de voorgrond het toenmalige busstation van de Teso.

Rechts aan het (zichtbare) eind de woning van Zoetelief.
Daarvoor de panden waar nu Blokker is gevestigd. Uiterst rechts nog een stukje gevel van het pand waarin nu de dierenspeciaalzaak Pet's Place is gevestigd.

In de loop der jaren werd de Parkstraat steeds meer een winkelstraat en verdween - evenals het busstation - het meeste verkeer uit het centrum van Den Burg.

Het beeld van dit deel van de Parkstraat zal binnenkort weer flink veranderen.

De afbraak van het weeshuis in 1945. Rond 1950 werd daar het nieuwe postkantoor gebouwd. De smalle Parkstraat werd toen aanzienlijk verbreed door het postkantoor een flink stuk naar achteren te bouwen. Zoveel zelfs dat daar ruimte was voor het busstation van de Teso.
Historie van de Parkstraat.
De foto hierboven is genomen vanaf de plek met de rode ster.De foto hieronder is genomen vanuit de Parkstraat vanaf de plek met de groene ster.
Het tweede pand rechts is het nu afgebroken dubbele woonhuis. Het pand daar achter is de achterkant van het woonhuis waarvan op de bovenste foto de voorkant is te zien.