Overdracht sleutel op 30 januari 2009.
Een gedenkwaardig momen: de officiele overdracht van de sleutel. Vanaf dat moment gaan Heino en Sita geholpen door familie, direct aan de slag. Het hele café krijgt een grondige opruim- en schoonmaakbeurt. En de eerste aanzetten voor aanpassingen worden gedaan. Met behoud van de typische Slock-sfeer gaan Heino en Sita daar hun eigen stijl aan geven.

Op deze dag is ook de "Verklaring van geen bezwaar" van de provincie Noord-Holland binnengekomen. Dit betekent dat de bouwvergunning eerste fase binnenkort wordt  afgegeven. De tweede fase wordt nu snel ingediend en hopelijk is dan in april de complete bouwvergunning binnen. Daarna zal zo snel mogelijk met de nieuwbouw worden begonnen.
Inmiddels is ook al de nieuwe website van "De Slock" in de lucht. Kijk maar op www.deslock.nl
Overdracht sleutel, de grote schoonmaak, de opening.
Met man en macht wordt er schoongemaakt en gewerkt om alles op tijd in orde te krijgen.
Een container vol wordt afgevoerd door de fa. Tatenhove. Stefan Hin assisteert met zijn hydrolische kraan om het nieuwe gevelbord, gemaakt door Johan Tromp, keurig op z'n plek te krijgen.
Ron de Graaf van IBS is boven bij de kelderbierinstallatie actief.

Hij heeft zojuist een doorvoer gemaakt (rechts op de voorgrond) voor de bierleiding en monteert vakkundig de waterleiding ten behoeve van de koeling.

Binnen wordt enthousiast verder gepoetst en gesopt door Miranda Maas, Mirjam Pansier en Esther Klippel.
Na zes dagen noeste arbeid is het dan op donderdag 5 februari 2009 zover.
Tesamen met de werkploeg, familie, vrienden en klanten wordt de opening van "De Slock" uitbundig gevierd.
Iedereen wenst en gunt Heino en Sita veel succes!