Herbestemming discotheek Question / Casino
Nadat de discotheek Casino/Question van Ed Stiekema naar het Lindeboom-complex aan de Groeneplaats was verplaatst, werd de gemeente Texel in 1995 eigenaar. Op de luchtfoto is goed te zien hoe de discotheek, die jarenlang een bron van hinder voor de buurt was, tussen de woonbebouwing ligt ingeklemd. Na de sanering probeerde de gemeente het gebouw voor een andere niet hinderlijke bestemming te verkopen. Mede omdat er veel asbest in het complex zat liepen deze pogingen op niets uit.
Begin 1998 nam Jook Nauta het initiatief om het complex door klein-schalige woningbouw te vervangen en kocht het van de gemeente.
In samenwerking met architectenbureau Jan Visser werd een plan ontwikkeld waarin ook de naastgelegen Witte Burcht was betrokken. Dan zouden er zes woningen en ondergronds parkeren mogelijk worden. Helaas kwam het niet tot overeenstemming met het bestuur van de Witte Burcht. Toen zijn er drie "stadvilla's" ontworpen op alleen het Casino-perceel.
Mede door de jarenlange leegstand was het complex ernstig verpauperd en ontsierde het straatbeeld en de omgeving.
Er werd gekozen voor een monumentaal herenhuis met souterrain aan de Zwaanstraat. Aan een binnenplein werden twee meer modernere woningen ontworpen ook met souterrain en diverse niveauverschillen. Een langdurig ontwikkelingproces diende zich aan mede omdat rekening gehouden moest worden met de omwonenden die nu al diverse jaren gewend waren aan een lelijk maar stil gebouw....
Nadat alle planologische en bezwaren procedures waren doorlopen werd uiteindelijk in november 2000 de bouwvergunning afgegeven waarna het complex direct werd gesloopt. Dat was niet eenvoudig omdat er eerst een grote en kostbare asbestsanering moest plaatsvinden. Toen "maanmannen" na enkele weken hiermee klaar waren werden de gebouwen met de grond gelijk gemaakt en ontstond een mooie nieuwe bouwlocatie.
Het beeldbepalende herenhuis met historische stijlkenmerken, voegt zich in de omgeving waar diverse panden met monumentale waarden staan.
Met de sloop werd een uitdagend en ingewikkeld sanerings- en ontwikkelingtraject voltooid dat ruim 2 jaar duurde. Omdat het niet de ambitie was om zelf te bouwen, werd het panklare project aan Duin Bouwbedrijf overgedaan die het plan realiseerde en de woningen verkocht.